butelka2

Wody lecznicze

Woda lecznicza jest specjalną kategorią wód, która ze względu na swoje właściwości farmakodynamiczne posiada certyfikat leku.

Wody takie najczęściej pochodzą z miejscowości uzdrowiskowych, w których wody podziemne są bogate w składniki mineralne i zależnie od ich składu przeznacza się je do kąpieli leczniczych, bądź kuracji pitnych, celem leczenia określonych schorzeń. Większość z nich jest używana do krenoterapii ordynowanej kuracjuszom przyjeżdżającym do uzdrowisk. Tylko nieliczne z nich są pakowane i dystrybuowane, co związane jest głównie z ograniczonymi zasobami tych wód. Wody lecznicze zawierają w większości ponad 4000 mg/l składników mineralnych, a nawet do 24000 mg/l - w wodach typu Zuber. Zalecane są przez lekarzy w leczeniu wielu schorzeń m.in. przewodu pokarmowego, układu moczowego lub  cukrzycy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, wodami leczniczymi określa się wody podziemne niezanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, odznaczające się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych nie mniejszej niż 1000 mg/dm3 lub jednego ze składników: jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3, jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3, jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3, siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3, kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3, radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm3 i dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3.